OPLEIDING

HAFABRA

HaFaBra is een uitdrukking die wordt gebruikt als verzamelnaam voor de verschillende typen blaasorkesten. HaFaBra is een samenvoeging van harmonie, fanfare en brassband. Meestal worden drumbands ook tot de HaFaBra-wereld gerekend.

Wat is de Stichting Hafabra?

Stichting Hafabra verzorgt de muziekopleiding van de fanfare in Broekhuizenvorst en de fanfare in Broekhuizen. De muzieklessen worden gegeven door professionele muziekdocenten. De coördinatie van de lessen en alles daar omheen wordt geregeld door vrijwilligers, het bestuur van Hafabra.
Zie voor meer details de speciale flyer. (pdf)

Bestuur:
Voorzitter: Jos Vousten (06-51493549)
Penningmeester: Jan Thijssen (077-4632415)
Secretariaat en coördinatie: -open-
Ledenwerving en coördinatie: Nicole Flos (06-20607092) en Nandy Breukers (06-22048742)

Reglement voor leerlingen van de Stichting Hafabra Broekhuizenvorst en Broekhuizen

Met het reglement (pdf) brengen wij u op de hoogte van de gang van zaken binnen de Stichting Hafabra Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
In deze handleiding wordt ook de opbouw van de opleiding besproken, zodat u meteen kunt zien waar de leerling mee bezig is en waar hij/zij naar toe kan werken.
Een en ander is onder voorbehoud van wijzigingen, die mogelijkerwijs landelijk opgelegd worden of die intern noodzakelijk/wenselijk zijn.
Voor vragen en/of opmerkingen houden wij ons altijd aanbevolen.