DIRIGENT

Eind 2021 heeft Jo Laumen na 10 jaar trouwe dienst afscheid genomen als dirigent van onze fanfare. Gezien de toen geldende maatregelen gaan we richting de zomer een passend afscheid organiseren voor Jo. Via deze weg willen wij Jo nogmaals danken voor zijn betrokkenheid en inzet!

Ons lid Chris Derikx heeft voor de eerste drie maanden van dit jaar gefungeerd als interim dirigent. De muzikale carrière van Chris is ooit begonnen bij onze fanfare, waarna hij zich heeft ontwikkeld tot een bekende en gewaardeerde dirigent in de HaFaBra wereld. Wij zijn dan ook trots dat Chris voor ons orkest heeft gestaan.

Chris, dank voor jouw helpende hand!

Inmiddels zijn wij gestart met het werven van een nieuwe dirigent, die we medio 2022 hopen te presenteren.