AVG en privacy verklaring

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden in de Europese Unie. Daardoor geldt per 25 mei 2018 overal in de Europese Unie dezelfde privacywetgeving.

De AVG heeft ook consequenties voor verenigingen.
Fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen houdt zich uiteraard aan deze wetgeving. Alle maatregelen die in het kader van de AVG genomen moesten worden, zijn door fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen genomen.

» Zo is onder andere een privacy verklaring opgesteld.
» De leden zijn geïnformeerd over de genomen maatregelen en hebben hun instemming gegeven middels een instemmingsverklaring.
» Ook de donateurs zijn geïnformeerd en hebben een instemmingsverklaring toegezonden gekregen.
» Tevens heeft fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen een AVG-verklaring aangevraagd en verkregen.

Heeft u vragen of klachten over het verwerken van Persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons secretariaat.