Concours 2017

Concoursvoorbereiding op stoom:

 We gaan dus op concours, zoals dat heet.

Zaterdag 25 november 2017 gaan we naar theater “De Schalm” in Veldhoven dat we kennen van eerdere concoursdeelnames en waar we al om tien vóór elf in de morgen aan de beurt zijn. Dat wordt dus vroeg uit de veren.

De voorbereiding voor dit concours begon in feite al begin dit jaar. De uit te voeren werken werden gekozen en ter hand genomen. Uiteraard in het begin niet al te fanatiek, maar toch al gauw werkten we toe naar het eerste proefconcert op het gemeentetoernooi in Meterik. Niet onverdienstelijk vonden we zelf. Al vóór de vakantie zaten de werken in de grondverf, waarmee we na de grote vakantie verder aan de slag moesten. Een proefconcert in september in Heythuysen gaf aan, dat we verder konden op de ingeslagen weg. Het aantal repetities werd vanaf begin oktober opgevoerd naar twee per week en we ervoeren, dat daarmee het muzikale peil groeide. Om dat laatste, daar gaat het om. Verdieping van de muziekervaring. Samen de schouders er onder zetten en naar elkaar toegroeien. Zo moet je het gevoel krijgen, dat het gaat lukken. Daarvoor is het nodig, dat er voltallig gerepeteerd wordt. Je kunt je eigen nootjes misschien wel kennen, maar het samenspel en muzikale peil moet groeien en dat bewerkstellig je alleen met de volledige club. De onderlinge samenhang binnen de vereniging neemt toe en dat geeft veel winst voor de toekomst, juist ook voor de tijd na het concours. De laatste week vóór de concoursdatum kijken we elkaar nog eens extra in de muzikale ogen. Dan worden de laatste puntjes op de i gezet.

Nog een paar concerten en dan dus naar Veldhoven.

Ons uit te voeren programma in de Derde Divisie ziet er als volgt uit:

Inspeelwerk:

– a Choral for a Solemn Occasion van Marc van Delft

Te beoordelen werken:

– Concordia van Eric Swiggers

– Adornia van Jacob de Haan

Mooie werken  zeker ook voor het luisterende publiek. Wij hopen dan ook op zaterdag 25 november veel dorpsgenoten te zien in De Schalm om ons te supporteren. Die steun kunnen we echt gebruiken.